Giải pháp website cho doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm chạy trên giao diện web là gì ???


Giải pháp website cho doanh nghiệp
Tập hợp các ứng dụng khác nhau chạy trên website, quản lý cả giao diện người dùng và giao diện quản trị, trên nền tảng đó các sản phẩm, hoạt động kinh doanh nào đó của doanh nghiệp được điều phối, quản trị và truyền thông một cách tổng quát nhất đến đối tượng, tài nguyên của doanh nghiệp được quản lý một cách toàn diện..

Giải pháp website cho doanh nghiệp
Giúp cho hoạt động của doanh nghiệp đi vào một hệ thống nhất định, giúp quản lý và cập nhật thông tin khách hàng và sản phẩm một các cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả..

Trang tin du lịch - đặt phòng nhà hàng, khách sạn

Trang đăng tuyển dụng trực tuyến

Phòng vé máy bay - đặt vé online

Kết nối với hãng, kiểm tra đặt vé, đổi vé, hủy vé...

Trang salon ô tô - trưng bày, đánh giá, bán hàng. Xe mới - xe cũ

Lớp học trực tuyến - khóa học trực tuyến

Translate »